Polityka Prywatności

 • INFORMACJE WSTĘPNE

Szanując prawo do prywatności, Beata Gellert prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Beata Gellert SENZA, ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Administrator”)

przetwarza dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator przy dochowaniu należytej staranności dąży do zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych, czyli poufności, dostępność jak i integralności prowadzonych działań.

Aby procesy przetwarzania były przejrzyste, poniżej została dołączona polityka prywatności oraz najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 

 • Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

Beata Gellert prowadząca działalność gospodarcza pod firma: Beata Gellert SENZA, ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Ochrona danych osobowych

Administrator na bieżąco usprawnia politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Działania podejmowane przez Administratora mają za zadanie zmaksymalizować ochronę danych osobowych.

Implementowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż wprowadzone i ulepszane przez niego rozwiązania mają na celu spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 • Zakres oraz rodzaj przetwarzanych danych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem swojej działalności, przetwarzanie danych osobowych Klienta jest zawsze zgodne z prawem a także w poniżej wymienionych celach:

 1. Rejestracja

W trakcie rejestracji wymagane jest podanie danych niezbędnych do założenia konta w https://yogabymaia.com/. Podanie danych podczas rejestracji ułatwi składanie kolejnych zamówień w przyszłości.

Każdy zarejestrowany klient po zalogowaniu ma m. in. możliwość: weryfikacji zamówienia posiadanych subskrypcji, historii subskrypcji. Zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie zmienić, poprawiać lub uzupełniać dane wskazane podczas rejestracji w https://yogabymaia.com/.

W trakcie rejestracji Klient będzie proszony o podanie:

 1. E-mail – niezbędny do logowania do https://yogabymaia.com/ oraz komunikacji związanej z wykorzystaniem https://yogabymaia.com/;
 2. Hasło- niezbędne aby w przyszłości logować się do https://yogabymaia.com/ (jest to hasło na potrzeby konta na stronie https://yogabymaia.com/, nie jest to hasło wymagane do zalogowania na koncie e-mail);
 1. Logowanie

Logowanie do panelu klienta możliwe jest po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła klienta.

 1. Złożenie zamówienie

Podczas składania zamówienia należy podać dane konieczne do realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia należy podać:

 1. imię i nazwisko – niezbędne do identyfikacji konta klienta;
 2. e-mail- niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
 3. numer telefonu – niezbędny do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem Beata Gellert SENZA;
 1. Płatność

Dane podane w trakcie składania zamówienia przez klienta są przetwarzane przez Beata Gellert SENZA, jak i podmioty świadczące usługi elektroniczne niezbędne do prowadzenia strony internetowej https://yogabymaia.com/. W celu opłacenia zamówienia adres e-mail przekazywany jest PayU z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, a także przez system BLIK z siedzibą w Warszawie.

 • Zapis do bezpłatnego newslettera

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z formularza zapisu na stronie https://yogabymaia.com/. Klient w każdej chwili może zrezygnować z cyklicznie przesyłanych informacji handlowych od Administratora. Rezygnację można złożyć logując się na konto klienta w https://yogabymaia.com/ lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

 • Cookies

 

“Pliki cookie” ułatwiają klientowi korzystanie z tej witryny.  Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. “Pliki cookie”- dlaczego warto?

 • aby zapewnić klientowi dostęp do usług jakie potrzebuje i poszukuje,
 • aby rozwijać witrynę i świadczone przez nią usługi,
 • aby zapewnić bezpieczeństwo klientowi,
 • aby lepiej przedstawiać usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimozowanych danych,
 • a także aby personalizować oferty według aktualnych potrzeb klienta.
 • Uprawnienia Klienta

Kliencie – masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądania dokonania zmian prosimy o niezwłoczny kontakt.

Administrator usunie dane klienta w przypadku gdy:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

– wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

– wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

–  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Udostępnianie Twoich danych osobowych

Drogi Kliencie, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, dostawcom), jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług.

W sytuacjach, w których obowiązujące prawo (przymus ustawowy) nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, w których dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 • Zmiany i modyfikacje polityki bezpieczeństwa

Beata Gellert Senza zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://yogabymaia.com/.

 • Kontakt

Beata Gellert Senza co do zasady kontaktuje się z Klientem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach wykorzystywać będzie podany przez Klienta numer telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu:

501 601 113 lub e-mail yogabymaia.gmail.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu

501 601 113 lub e-mail yogabymaia.gmail.com

W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem:

Beata Gellert

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Beata Gellert SENZA pod adresem: ul. Wojska Polskiego 42/7, 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt e-mail: yogabymaia.gmail.com

Scroll to Top

Oferta Specjalna

Dołączenie na 7 dni jest zupełnie bezpłatne!

Warunkiem jest podpięcie karty, ale możesz bezpłatnie zrezygnować w ciągu 7 dni! Jeżeli nie odłączysz karty, zostanie pobrana kwota 70 zł.

Po dodaniu produktu do koszyka automatycznie otrzymasz kupon na pierwszy miesiąc aż 50% taniej!

Joga twarzy - Promocja

7 dni za darmo

Pierwszy miesiąc - 70zł

Cena regularna - 140zł

* Składając zamówienie podaj swoje dane z karty: Visa, MasterCard

Oferta Specjalna

Oszczędzaj 39 zł/mc, dzięki płatności cyklicznej
(płatność będzie pobierana automatycznie raz w miesiącu)*

Joga Twarzy

140 zł/mc

125 zł/mc

* Składając zamówienie podaj swoje dane z karty: Visa, MasterCard

Lekcja została usunięta z ulubionych

Lekcja została dodana do ulubionych